4/12/23 (49) - 10/12/23 (49)
reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Filter
Montag, 4/12/23 00:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Makerspace M1
                                               
Lasercutter Epilog Fusion M2 40 "Edgar"
                                               
Lasercutter Epilog Fusion 40 "George"
                                               
3D Drucker Ultimaker 2 Ext.+ "Benno"
                                               
3D Drucker Ultimaker 2 Ext.+ "Carlo"
                                               
3D Drucker Ultimaker 2 Ext.+ "Diego"
                                               
3D-Objektscanner Artec Eva
                                               
3D-Objektscanner Artec Space Spider
                                               
Tiefziehmaschine
                                               
Styroporcutter
                                               
Elektronikarbeitsplatz
                                               
Nähmaschine BROTHER Innov-is 10 A "Lotte" & "Louise"
                                               
Nähmaschine Janome Memory Craft 6700 Professional
                                               
Gruppenarbeitsraum M2
                                               
Carrel Fotostudio
                                               
Carrel Makerspace -1
                                               
Carrel Makerspace -2
                                               
Dienstag, 5/12/23 00:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Makerspace M1
                                               
Lasercutter Epilog Fusion M2 40 "Edgar"
                                               
Lasercutter Epilog Fusion 40 "George"
                                               
3D Drucker Ultimaker 2 Ext.+ "Benno"
                                               
3D Drucker Ultimaker 2 Ext.+ "Carlo"
                                               
3D Drucker Ultimaker 2 Ext.+ "Diego"
                                               
3D-Objektscanner Artec Eva
                                               
3D-Objektscanner Artec Space Spider
                                               
Tiefziehmaschine
                                               
Styroporcutter
                                               
Elektronikarbeitsplatz
                                               
Nähmaschine BROTHER Innov-is 10 A "Lotte" & "Louise"
                                               
Nähmaschine Janome Memory Craft 6700 Professional
                                               
Gruppenarbeitsraum M2
                                               
Carrel Fotostudio
                                               
Carrel Makerspace -1
                                               
Carrel Makerspace -2
                                               
Mittwoch, 6/12/23 00:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Makerspace M1
                                               
Lasercutter Epilog Fusion M2 40 "Edgar"
                                               
Lasercutter Epilog Fusion 40 "George"
                                               
3D Drucker Ultimaker 2 Ext.+ "Benno"
                                               
3D Drucker Ultimaker 2 Ext.+ "Carlo"
                                               
3D Drucker Ultimaker 2 Ext.+ "Diego"
                                               
3D-Objektscanner Artec Eva
                                               
3D-Objektscanner Artec Space Spider
                                               
Tiefziehmaschine
                                               
Styroporcutter
                                               
Elektronikarbeitsplatz
                                               
Nähmaschine BROTHER Innov-is 10 A "Lotte" & "Louise"
                                               
Nähmaschine Janome Memory Craft 6700 Professional
                                               
Gruppenarbeitsraum M2
                                               
Carrel Fotostudio
                                               
Carrel Makerspace -1
                                               
Carrel Makerspace -2
                                               
Donnerstag, 7/12/23 00:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Makerspace M1
                                               
Lasercutter Epilog Fusion M2 40 "Edgar"
                                               
Lasercutter Epilog Fusion 40 "George"
                                               
3D Drucker Ultimaker 2 Ext.+ "Benno"
                                               
3D Drucker Ultimaker 2 Ext.+ "Carlo"
                                               
3D Drucker Ultimaker 2 Ext.+ "Diego"
                                               
3D-Objektscanner Artec Eva
                                               
3D-Objektscanner Artec Space Spider
                                               
Tiefziehmaschine
                                               
Styroporcutter
                                               
Elektronikarbeitsplatz
                                               
Nähmaschine BROTHER Innov-is 10 A "Lotte" & "Louise"
                                               
Nähmaschine Janome Memory Craft 6700 Professional
                                               
Gruppenarbeitsraum M2
                                               
Carrel Fotostudio
                                               
Carrel Makerspace -1
                                               
Carrel Makerspace -2
                                               
Freitag, 8/12/23 00:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Makerspace M1
                                               
Lasercutter Epilog Fusion M2 40 "Edgar"
                                               
Lasercutter Epilog Fusion 40 "George"
                                               
3D Drucker Ultimaker 2 Ext.+ "Benno"
                                               
3D Drucker Ultimaker 2 Ext.+ "Carlo"
                                               
3D Drucker Ultimaker 2 Ext.+ "Diego"
                                               
3D-Objektscanner Artec Eva
                                               
3D-Objektscanner Artec Space Spider
                                               
Tiefziehmaschine
                                               
Styroporcutter
                                               
Elektronikarbeitsplatz
                                               
Nähmaschine BROTHER Innov-is 10 A "Lotte" & "Louise"
                                               
Nähmaschine Janome Memory Craft 6700 Professional
                                               
Gruppenarbeitsraum M2
                                               
Carrel Fotostudio
                                               
Carrel Makerspace -1
                                               
Carrel Makerspace -2
                                               
Samstag, 9/12/23 00:00
Makerspace M1
 
Lasercutter Epilog Fusion M2 40 "Edgar"
 
Lasercutter Epilog Fusion 40 "George"
 
3D Drucker Ultimaker 2 Ext.+ "Benno"
 
3D Drucker Ultimaker 2 Ext.+ "Carlo"
 
3D Drucker Ultimaker 2 Ext.+ "Diego"
 
3D-Objektscanner Artec Eva
 
3D-Objektscanner Artec Space Spider
 
Tiefziehmaschine
 
Styroporcutter
 
Elektronikarbeitsplatz
 
Nähmaschine BROTHER Innov-is 10 A "Lotte" & "Louise"
 
Nähmaschine Janome Memory Craft 6700 Professional
 
Gruppenarbeitsraum M2
 
Carrel Fotostudio
 
Carrel Makerspace -1
 
Carrel Makerspace -2
 
Sonntag, 10/12/23 00:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/12/23 (49) - 10/12/23 (49)
Loading reservations...